Province Level Interaction Program

Advocacy
Province Level Interaction Program
Speaker: CDS
Days
|
Hours
|
Minutes
|
Seconds
free
About this Event

बालसंरक्षणका सवाल ः चुनौती र समाधान (दोश्रो श्रृङ्गखला)

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको कार्यतालिकाः 


मितिः २०७९ भाद १८ गते (Sep. 3, 2022)

स्थानः चितवन, सौराह, होटल प्याराडाइज


कार्यक्रम समयः बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म 

औपचारिक सत्रः ८ः३० बजेदेखि १० बजेसम्म

प्रस्तुतिकरण सत्रः १०ः३० बजेदेखि

अन्तरक्रिया सत्रः १ः३० बजेदेखि ५ः००बजेसम्म

Event Details
  • Sept. 3, 2022
  • 9:09 a.m.
  • Chitawan